träningsprogram viktnedgång Dietdrycker hjälper till med viktminskning

gå ner 5 kilo Dietdrycker hjälper till med viktminskning

studien säger att det ‘bekräftar definitivt’ att drickande dietdrycker hjälper människor att gå ner i vikt.

I en 12 veckors studie med 303 personer tittade forskare från University of Colorado och Temple University i Philadelphia på effekterna av vatten och dietdrycker på viktminskning.

Ämnenna som drack dietdrycker förlorade i genomsnitt 13 kg., 44% mer än kontrollgruppens deltagare som drack bara vatten och förlorade 9 kg. i genomsnitt.

Mer än hälften av deltagarna i dietgruppen (64%) förlorade minst 5% av sin kroppsvikt.

Båda grupperna, som annars följde samma diet- och träningsregim, såg minskningar i midjans storlek och sänkt blodtryck.

Studien säger att de som drack dietdryckerna rapporterade att de kände sig mindre hungriga och uppvisade större förbättringar i deras serumnivåer av totalt kolesterol och lågdensitetslipoprotein eller ‘dåligt’ kolesterol.
träningsprogram viktnedgång Dietdrycker hjälper till med viktminskning