Viktminskning över fyrtiotalet – Hur du kan vända medelåldersspridningen